Yap, İşlet, Devret (YİD) Projeleri

Genel Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, barajlar, köprüler ve tüneller gibi büyük kamu altyapı projeleri bir ülkenin ekonomik kalkınması için büyük öneme sahiptir ve tipik olarak çok büyük miktarda insan, fiziksel ve finansal kaynak gerektirirler. Bu tür projeler öncelikle hükümetler tarafından finanse edildi. Bununla birlikte, günümüzde hükümetler giderek artan sayıda yeni altyapı faaliyetlerini finanse etmekte ya“Yap, İşlet, Devret (YİD) Projeleri” yazısının devamını oku

Aşırı Değerlenmiş Para Birimi Sorunları

Bir ülke para biriminin değerli olmasının, ona çeşitli avantajlar sunacağı doğrudur. Böyle bir durumda ithalat ucuzlar. Tüketiciler ve firmalar daha düşük ithal mal fiyatlarından yararlanabilirler. İthal hammaddelere dayanan bazı firmalar, maliyetlerde bu nedenle bir düşüş görürler, vs. Ancak, aşırı değerli bir para kuru aynı zamanda, ülke para biriminin ekonominin durumu için çok yüksek olduğu anlamına“Aşırı Değerlenmiş Para Birimi Sorunları” yazısının devamını oku

Tüketim güdümlü büyüme

Tüketim, insanlar tarafından satın alınan tüm malların ve hizmetlerin değeri olarak tanımlanan ekonomik bir işlevdir. Lider ekonomistler, bir ülkenin performanslarını tüketim düzeyi ve tüketici dinamikleri açısından belirler. Tüketim temelli bir ekonominin altında yatan teori, giderek artan şekilde malların tüketiminin ekonomik olarak faydalı olmasıdır. Jobenomics (Amerika’da, sosyoekonomik piramidin temelinde olan vatandaşlara odaklananlar), bu teorinin sadece kısmen“Tüketim güdümlü büyüme” yazısının devamını oku

Gelişmekte Olan Ülkelerde planlama ve Bütçe

1990’lı yıllar başına kadar, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde büyük ölçüde kullanılan ulusal kalkınma planı uygulaması, en gelişmiş batı ülkelerinde, politika oluşturmanın temel aracı olarak, bir iki nesil önce öldü. Bununla birlikte, ulusal kalkınma planlaması birçok düşük gelirli ve yükselen piyasa ekonomisinde baskın bir politika aracı olmaya devam etmektedir. Benzer şekilde, 1970’lerde moda olan ancak sonra“Gelişmekte Olan Ülkelerde planlama ve Bütçe” yazısının devamını oku

Ekonomik Kriz

Enflasyon, fiyatlardaki genel yükseliştir. Paraya sahip olmanıza rağmen, aynı parayla daha az birim mal satın alabileceksiniz veya paraya sahip olmanıza rağmen aşırı durumlarda piyasada hiçbir ürün bulunmadığı için bir meta satın alamayacaksınız. Enflasyon, iki nedenden olabilir: a. aşırı talep artışı b. aşırı maliyet artışı. Artan gelirlerle veya piyasada mevcut daha fazla para ile, insanlar talep“Ekonomik Kriz” yazısının devamını oku