Güney Kore’nin COVID-19 stratejisi neden işe yarıyor?

Koronavirüs bu hafta da dünyaya yayılmaya devam etti ve İtalya’nın ölüm bilançosu Çin’inkini geçti. Hükümetler vatandaşları kendi başlarına tecrit etmeye, sınırları kapatmaya, şehirleri kilitlemeye ve önemli işler dışındaki tüm işletmeleri kapatmaya çağırdı. Krizin ortasında ve Asya ülkelerindeki ikinci bir enfeksiyon dalgasına rağmen, Güney Kore, dünyanın en düşük ölüm oranlarından biri ile COVID-19’un yayılmasını kontrol altına“Güney Kore’nin COVID-19 stratejisi neden işe yarıyor?” yazısının devamını oku

Yenilenebilir Enerji

Güneş PV panelleri, yenilenebilir enerji kapasite artışlarına güçlü bir şekilde yansıyor. Yenilenebilir güç kapasitesi, güneş PV yatırımları önderliğinde 2019 ve 2024 yılları arasında %50 oranında büyüyecek. Öngörülen 1.200 GW’lık bu artış, ABD’nin bu günkü toplam kurulu güç kapasitesine eşdeğer. Yalnız güneş PV panel yatırımları beklenen büyümenin neredeyse %60’ını oluştururken, kara rüzgar türbinleri dörtte birini temsil“Yenilenebilir Enerji” yazısının devamını oku

Tablo ve İstatistik, Özet bilgi

Gelir Dağılımı İstatistikleri, 2022 En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,0 oldu Gelir Dağılımı İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2022 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2021 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir. Son“Tablo ve İstatistik, Özet bilgi” yazısının devamını oku

Ekonomimizde temel risk: Dışa bağımlı yapı

Öncelikle iyi bilinen şu gerçeği detaylıca bir kere daha saptayalım: Türkiye dış sermayeye ihtiyaç duyan bir ülkedir. Bunun anlamı şudur: ekonomik büyümemiz ülkemize yabancı kaynak girişinin yükseldiği dönemlerde artmakta, düştüğü dönemlerde ise azalmaktadır. Böyle bir dış kaynak büyüme uyumuna Türkiye haricinde, dış kaynak ihtiyacı olan başkaca ülkelerde de rastlanmaktadır. Son yıllarda Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF)“Ekonomimizde temel risk: Dışa bağımlı yapı” yazısının devamını oku

Yargı Bağımsızlığı ve Ekonomik Gelişme

“Kontroller ve dengeler” kavramı, yasama, yürütme ve yargı gibi her bir hükümet kolunun sorumluluk alanı üzerinde özel kontrol sahibi olmasını ve böylece herhangi birisinde gücün yoğunlaşmasının engellenerek, paylaşılması sistemidir. Çağdaş politika araştırmacıları, “güçler ayrılığı” varlığının, demokrasinin pekiştirilmesinin kilit faktörlerinden biri olduğunu düşünüyor. Böyle bir sistemde yargı, yasaları ve uygulanmalarını adli ve anayasal yönlerden inceleyerek, kontrol“Yargı Bağımsızlığı ve Ekonomik Gelişme” yazısının devamını oku

Katma değerli ihracat

Önemli bulgular Küresel eğilimlere paralel olarak, Türkiye ihracatının dış mal ve hizmet içeriği de son yıllarda istikrarlı bir şekilde düşerek 2011-2016 yılları arasında %19,4’ten % 16,5’a gerileyerek  % 2,9 puan düşmüştür. Ancak bu, %15,4 olan 2005 seviyelerine göre 1,1 puanlık bir artıştır (Şekil 1). 2015 yılında ihracatta yabancı katma değeri en yüksek olan sektör Elektrik“Katma değerli ihracat” yazısının devamını oku

Sanayi Üretiminde İthal Girdi Kullanımı

Türkiye’nin karşılaştığı ve yıllardır çözülemeyen iki ana makroekonomik sorun; yüksek cari açık ve işsizlik oranıdır. Nitekim, son on yılda büyümeye, GSYİH’nın yüzde 5-10’u civarında yüksek cari işlemler açığının eşlik ettiği, görülmüştür (GSYİH büyüme oranının negatif olduğu 2009 hariç). Benzer şekilde, işsizlik oranı, 2018 ekonomik gelişmelerine kadar nispeten istikrarlı bir büyüme dönemi olarak nitelendirilen bu yıllarda“Sanayi Üretiminde İthal Girdi Kullanımı” yazısının devamını oku

Gelişmiş ülkeler nasıl gelişti?

Bu, üzerinde birçok analizin yapıldığı ve çok sayıda kitap ve makalenin yazıldığı büyük bir konudur ve burada yeterince özetlemek neredeyse imkansızdır. Ancak bunlardan biri, “Ülkeler Niçin Başarısız Olur?: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri, Daron Acemoğlu ve James A. Robinson” tarafından yapılmış çalışmadır. Okunduğunda, tamamen ikna etmese bile, düşünecek çok şey verir. Parlak ve ilgi çekici“Gelişmiş ülkeler nasıl gelişti?” yazısının devamını oku

Vergi afları

Hükümetlerin çoğu mali programlarının bir parçası olarak sık sık vergi affına başvururlar. Af genellikle bireyler ya da firmaların önceden ödenmemiş vergilerini, ortaya çıkması durumunda getireceği mali ve adli cezaların bir kısmına veya tamamına tabi olmadan, ödemelerine izin verir. Vergi afları tartışmalı bir gelir aracıdır. Bir vergi affının bariz amacı kısa vadede hükümet gelirlerini artırmaktır. Bu“Vergi afları” yazısının devamını oku

Vergiden kaçınma

Hükümetlerin toplam gelirleri içindeki vergi geliri payı, genellikle pek çok ülkede diğer gelir türlerinden daha fazladır ve mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri, hükümetler için çok önemlidir. Vergi salma üstünlüğü sayesinde hükümetler, özel sektördeki likiditenin önemli bir bölümünü ve asgari süre ve asgari gayretle azami kâr elde etmek isteyen sermayenin bir bölümünü emmektedir. Vergi üstünlüğü sayesinde hükümetler“Vergiden kaçınma” yazısının devamını oku