YOLSUZLUK

Yolsuzluk, kişisel kazanç için görevin kötüye kullanılmasıdır ve birçok şekilde olabilir. Rüşvet verene bir inşaat sözleşmesi vermeden önce rüşvet alan politikacıdır. Ailesinin tatil masraflarını kamu fonlarıyla karşılayan belediye meclisi üyesidir. Temiz suya erişim karşılığında vatandaşlardan rüşvet talep eden yetkilidir, vb. Yolsuzluk nedir? Yolsuzluk bir alışkanlıktır ve bu seçeneğe sahip olan çoğu insan buna yatkındır. Birkaç“YOLSUZLUK” yazısının devamını oku

ANAYASA

Anayasa, bir ülkenin en yüksek yasasıdır.  Bir devletin kurulduğu veya yönetildiği kuralları içerir. Ülkenin siyasi sisteminin veya siyasetinin hangi ideoloji ve ilkelere göre çalıştığından bahseder. Anayasa size kuralları/kararları kimin koyduğunu, kuralların/kararların nasıl yapıldığını ve ne tür kuralların/kararların alınabileceğini söyler. Hükümet ve sistemlerinin yanı sıra vatandaşlara haklar ve görevler de sağlar. Anayasa nedir? Anayasa, bir ülkenin“ANAYASA” yazısının devamını oku

Makroihtiyati politikalar ile ilgili hızlı bir tur

Makroihtiyati politika Bireysel finansal kurumları sağlam tutmak yeterli değildir. Politika yapıcılar, finansal sistemi bir bütün olarak korumak için daha geniş bir yaklaşıma ihtiyaç duyarlar. Bu hedefe ulaşmak için makroihtiyati politika kullanabilirler. Politika yapıcılar, geleneksel olarak, güvenli, sağlam ve yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamak için bireysel finansal kurumlara, özellikle de genel halktan fon toplayan ticari bankalar gibi“Makroihtiyati politikalar ile ilgili hızlı bir tur” yazısının devamını oku

ENFLASYON ve CANTİLLON ETKİSİ

KONTROLLU ENFLASYON Enflasyon, teoride, ekonomi tam kapasitede çalışmadığında, yani kullanılmayan emek veya kaynaklar olduğunda çıktıyı artırmaya yardımcı olur. Tasarruf etmek yerine harcamayı bir dereceye kadar teşvik etmek için ideal bir enflasyon seviyesi sıklıkla önerilmektedir. Paranın satın alma gücü zamanla azalacağından, tasarruf etmek ve daha sonra harcamak yerine şimdi harcamak için daha büyük bir teşvik oluşturur.“ENFLASYON ve CANTİLLON ETKİSİ” yazısının devamını oku

Merkez Bankalarının Görevleri

Merkez bankaları, bulundukları ülke veya coğrafi bölgede para politikasından sorumlu olan bağımsız kamu kurumlarıdır. Devlet tarafından görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Her merkez bankasının başkanı, ait olduğu coğrafi bölgenin temsilcisi/temsilcileri tarafından seçilir. Ana merkez bankaları FED, ECB, BoJ ve BoE’dir. Temel amaçları, enflasyonu makul düzeyde (%2’yi geçmemek üzere) tutarak ekonomik aktiviteyi desteklemektir. ECB – Avrupa Merkez“Merkez Bankalarının Görevleri” yazısının devamını oku

Negatif Faiz Oranlı Ortamlarda Eğilimler

Düşük faiz oranları büyümeyi ve ekonomik aktiviteyi teşvik eder. Yüksek faiz oranları, borçlanmayı, büyümeyi ve genel olarak ekonomiyi yavaşlatıyor. Bu nedenle düşük faiz oranlarının enflasyon yarattığı düşünülmekte ve enflasyonu frenlemek için çok yüksek faiz oranları kullanılmaktadır. Düşük faiz oranlı ortamlar, hem fiziksel hem de finansal varlıklara yapılan yatırımları finanse etmek için borç para almayı daha“Negatif Faiz Oranlı Ortamlarda Eğilimler” yazısının devamını oku

İŞSİZLİK

Dünyada, üç kategoriye sahibiz: istihdam edilenler, yetersiz çalışanlar ve işsiz. Bu şaşırtıcı durum, toplumların iyiliklerinden daha çok zararlarına neden olmaktadır. İşsizlik bugün toplumların önündeki en büyük sorunlardan biri haline geldi. Bu, toplumumuzun derinliklerini yiyen ve ilerlemelerini engelleyen bir kansere benziyor. Her gün bazıları  işlerini kaybederken, diğerleri ise masalarına yiyecek koyacak bir iş için caddelerde dolaşıyorlar.“İŞSİZLİK” yazısının devamını oku

Bürokrasi ve Bürokrat

Tarih boyunca, hem küçük hem de büyük uluslar, belirli seçilmemiş çeşitli meslekten kişileri, hükümet yapısı içinde göreceli güç pozisyonlarına yükselttiler. Toplu olarak, bu tür çalışanlara bürokrasi denir. Bürokrasi, bir dizi politika ve programla bağlantılı işlevleri yerine getirmekle görevli, seçilmemiş görevlilerden oluşan idari bir gruptur. Genel Bürokraside çalışan bireyler, hükümetin her alanında gerekli ve hatta araçsal“Bürokrasi ve Bürokrat” yazısının devamını oku

Araştırma ve geliştirme neden ekonomik büyümenin önemli bir parçasıdır?

• IMF tarafından yapılan analiz, araştırma ve geliştirmenin ekonomik ilerleme için hayati önem taşıdığını göstermektedir. • Uzun vadeli büyüme için ihtiyaç duyulan buluşların desteklenmesine yardımcı olmak için sınır ötesi işbirliği de çok önemlidir. • COVID-19 aşıları, hayat kurtarmaya yardımcı olan ve birçok ekonominin yeniden açılmasını ön plana çıkaran bir buluş örneğidir. Pandemi, onlarca yıllık ekonomik“Araştırma ve geliştirme neden ekonomik büyümenin önemli bir parçasıdır?” yazısının devamını oku

KAMU ALIMLARI

Devlet alımları veya kamu alımları, bir devlet kurumu gibi bir kamu otoritesi adına mal, hizmet ve iş alımıdır. Devlet kurumları dünyada her yıl yaklaşık 39 milyar dolar, ya da GSYİH’nın yaklaşık %18’ini üçüncü şahıs tedarikçilerden çok çeşitli mal ve hizmet satın alarak harcıyor. Hükümetin nasıl ve ne satın aldığı, ekonomik büyümeyi ve kamu hizmetlerinin sunumunu“KAMU ALIMLARI” yazısının devamını oku