GÜNEŞ ENERJİSİ

Dünyadaki yaşamın neredeyse tamamı, gıda için doğrudan veya dolaylı olarak güneş enerjisine dayanır. Dünya gezegeninde kolayca bulunabilen, yenilenebilir bir enerji şeklidir. Güneşten gelen enerji, Dünya’da bulunan en bol enerji kaynağıdır. Yalnızca bir saatlik doğrudan güneş ışığıyla, tüm Dünya için bir yıllık enerji üretmeye yetecek kadar enerji toplayabilirsiniz. Eski çağlardan beri insanlar güneş enerjisini kullanıyor. Karbondioksit“GÜNEŞ ENERJİSİ” yazısının devamını oku

Yenilenebilir Enerji

Güneş PV panelleri, yenilenebilir enerji kapasite artışlarına güçlü bir şekilde yansıyor. Yenilenebilir güç kapasitesi, güneş PV yatırımları önderliğinde 2019 ve 2024 yılları arasında %50 oranında büyüyecek. Öngörülen 1.200 GW’lık bu artış, ABD’nin bu günkü toplam kurulu güç kapasitesine eşdeğer. Yalnız güneş PV panel yatırımları beklenen büyümenin neredeyse %60’ını oluştururken, kara rüzgar türbinleri dörtte birini temsil“Yenilenebilir Enerji” yazısının devamını oku