Yenilenebilir Enerji

Güneş PV panelleri, yenilenebilir enerji kapasite artışlarına güçlü bir şekilde yansıyor.

Yenilenebilir güç kapasitesi, güneş PV yatırımları önderliğinde 2019 ve 2024 yılları arasında %50 oranında büyüyecek. Öngörülen 1.200 GW’lık bu artış, ABD’nin bu günkü toplam kurulu güç kapasitesine eşdeğer. Yalnız güneş PV panel yatırımları beklenen büyümenin neredeyse %60’ını oluştururken, kara rüzgar türbinleri dörtte birini temsil ediyor.

Yukarıdaki tabloda, 1990 – 2015 yılları arasında Türkiye, Almanya ve Fransa’da toplam enerji tüketiminin içerisindeki yenilenebilir enerji yüzdeleri yıllar itibari ile verilmektedir. Görüldüğü gibi, Türkiye’ de özellikle hidroelektrik yatırımları ile %20-25 arasında olan bu değer, artan enerji tüketiminin fosil yakıtlarla sağlanmasının artması ile devamlı bir düşüş göstermiş ve son yıllarda %15′ in altına gerilemiştir. Rüzgar enerjisi, Güneş enerjisi, Jeotermal enerji gibi ülkemizde bol miktarda mevcut sahalara yatırım yaparak onlardan daha çok istifade etmeye çalışmak yerine, ithal ağırlıklı enerji türleri büyük ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Almanya, bu dönemde, %2-3 civarında olan oranı, 2015 yılında %14’de çıkarabilmiştir. Fransa, bu konuda istikrarlı bir çizgide kalmış 1990 da %10’un üzerinde olan oranı, 2015 yılında %14’de yükseltmiştir.(Ancak, Fransa büyük ölçüde nükleer tesislere sahiptir).
Yukarıdaki tabloda ise, hidroelektrik enerji üretimi haricinde kalan; Güneş, Rüzgar, Jeotermal, vs. enerji türlerinden elde edilen elektrik enerjisi KWh olarak gösterilmektedir. Görüldüğü gibi Türkiye, bu tür enerji kaynaklarından uzun süre istifade edememiş, ancak son yıllarda bazı kıpırdanmalar başlamıştır. Almanya, bu konu da büyük atılım göstermiştir. Fransa ise, bizim gibi son yıllarda artış eğilimine girmiştir. Ancak, Fransa’da elektrik enerji üretimi büyük ölçüde nükleer enerji ile sağlanmaktadır.
Güneş enerjisi; iklimimiz, sağlığımız ve ekonomimiz üzerinde önemli faydalar sağlar. Günümüzde güneş enerjisi, sırasıyla Hidroelektrik ve rüzgar enerjisinden sonra üçüncü yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bazı ülkeler sürekli olarak güneşin altında kalır; diğerleri ise toprakları üzerinde düzensiz güneş ışığı almaya devam ederler. Buna karşın, gelecek nesiller için ‘sürdürülebilir bir gelecek’ elde etme çabası, herkes için çok önemli bir unsur olarak durmaktadır!
Aşağıda, Güneş enerjisi kullanımında önde gelen bazı ülkeler ve Türkiye hakkında kısa bilgi verilmektedir.

1. Almanya
Almanya uzun zamandır güneş enerjisi kullanımı ve üretiminin göze çarpan ülkelerinden biri olmuştur. Mayıs 2019’un sonunda Almanya’nın kümülatif güneş enerjisi kapasitesi 47.72 GW’a ulaşmıştır. Ülke, günlük enerji talebinin %50’sinden fazlasını güneş enerjisinden başarıyla karşılamaktadır.
2. Çin
Sonuç olarak, en fazla nüfusa ve karbon ayak izlerine sahip ülke Çin, en başından beri yenilenebilir enerjiye geçişi konusunda oldukça kararlı oldu. Ulusal Enerji İdaresi’nin (NEA) raporlarına göre halen, 22 ilde 3.921 yeni projenin desteklenmesi onaylanmıştır.
3. İtalya
İtalya, çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında, güneş enerjisi üretiminden oldukça uzaktı. Yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmenin ve 2030 hedeflerine ulaşmanın muhtemel bir yolu, 2019 ve 2021 arasında gerçekleştirilecek 140 MW hidro, biyokütle ve jeotermal tesisler ile birlikte  4,8 GW kapasitede yedi yeni PV ve rüzgar santrallerinin gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır
4. Amerika
ABD Enerji Bilgi İdaresi’ne göre, ABD’deki elektrik üretiminin yaklaşık %17’si yenilenebilir enerji yardımı ile karşılandı. Bu ülkede yaşayanların bilinen çevre kaynaklarının korunmasını ön plana çıkaran farkındalığın da etkisiyle, 2019 yılında yaklaşık iki milyon yeni güneş enerjisi tesisi gerçekleştirildi. ABD Enerji Bakanlığı, 2019 yılı sonuna kadar güneş enerjisi üretiminde %10’luk bir artış öngörmekte ve 2050 yılı olarak enerji ihtiyacının tamamını yenilebilir kaynaklardan sağlamayı planlamaktadır.
 
5. Hindistan
Güneş santralları konusunda en hızlı büyüyen bir ülke olan Hindistan’ın güneş enerjisi kurulu kapasitesi Mart 2019’da 28,18 GW’a ulaştı ve ülke dünyanın en düşük maliyetli güneş enerjisi üreticisi oldu. Hükümetin 2022 için olan 20 GW kapasite hedefi, 2018’de programdan dört yıl önce elde edildi.
 
6. Fransa
Genel olarak, ülkenin kümülatif kurulu PV gücü yeni kurulan 479 MW PV kapasitesi ile etkileyici bir değer olan 8.5 GW’ı aştı. Siyasi sektörün teşviki ve son güneş endüstrisi teçhizatı maliyet düşüşleri ile bu sahada, istikrarlı bir şekilde büyüyor.
 
7. Güney Kore
Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı’na göre,Temmuz 2019’a kadar 1.64 GW Solar PV kurarak 1.63 GW Yıllık Dağıtım Hedefini başarıyla aştı. Güney Kore, 2030 yılına kadar 30 GW PV tesisi eklemeyi planlıyor.

8. TÜRKİYE
Türkiye, elektriğini çoğunlukla fosil yakıtlardan (kömür, doğal gaz ve diğer.) üretmektedir. Türkiye’nin üretilen elektriğinin dörtte biri hidrolik kaynaklardan ve sadece %8’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır.
Türkiye’de 2017 yılı itibariyle kurulu toplam güneş kollektör alanı 20.000.000 m2’ye yakın olarak hesaplanmıştır. 2017 sonu itibarıyla toplam kurulu gücü 3.421 MW olan 3.616 güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Bu, toplam potansiyelin %4’üne eşdeğerdir. 2017 yılında güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi 2.684 GWh gerçekleşmiş, elektrik üretiminin sadece %0,91’i güneş enerjisinden elde edilmiştir.
 
Türkiye’nin toplam kurulu gücündeki yenilenebilir kaynakların payını 2023 yılına kadar% 30’a çıkarılması planlanıyor. 2023 yılı hedefleri arasında şunlar yer alıyor:
 
• 34.000 MW hidroelektrik santrali kapasitesi;
• Rüzgar enerjisi santrallerinin 20.000 MW kapasitesi;
• Minimum 5.000 MW güneş enerjisi santrali;
• Minimum 1.000 MWe jeotermal enerji; ve
• Biyokütle enerjisi için 1.000 MWe kurulu güç.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: