Enflasyon Kontrolu

Enflasyon, bir ekonomi için karmaşık bir durum olarak kabul edilir. Enflasyon makul bir oranın ötesine geçerse, bir ekonomi için arzu edilmeyen durumlar yaratabilir. Bu nedenle kontrol altında olmalıdır. Enflasyonun nedenleri çok ve çeşitlidir. Parasalcılar ve klasikçiler, toplam talepte bir artışa neden olan para arzındaki artışı suçlarlar. Keynesçiler ise parasal faktörlere hiç önem vermezler. Onlara göre,“Enflasyon Kontrolu” yazısının devamını oku

Bir ülkede borç denetimi nedir ve nasıl çalışır?

Borç denetimi, bir ülkenin borçlarının kamuya açık, katılımcı ve kapsamlı bir değerlendirmesidir. Bürokratik bir çaba gibi görünse de, bir borç denetimi aslında bir ülkede daha büyük ekonomik demokrasi yaratmanın popüler ve katılımcı bir adımıdır. Değişmez seçkinlerin, küresel finansın ve zengin ülkelerin ekonominiz üzerindeki gücüyle savaşmanın önemli bir yoludur. Bir borç denetimi: Bir ülkede geniş bir“Bir ülkede borç denetimi nedir ve nasıl çalışır?” yazısının devamını oku

Kredi Yakıtlı Ekonominin İyileşmesi, Türkiye İçin Sorun Yaratıyor

Türkiye 2018 lira krizine yol açan hataları tekrarlıyor ve para birimi için başka bir serbest düşüş çok uzak olmayabilir. TL’nin değerinin düştüğü ve borçlanma maliyetlerinin yükseldiği 2018 ekonomik krizinden bu yana, 2019’un ilk üç ayında Türkiye ekonomisi, üç çeyrek süren bir durgunluktan yüzde 1’in üzerinde üç aylık büyümeye geri dönerek mucizevi bir ‘V-şekilli’ ekonomik iyileşme“Kredi Yakıtlı Ekonominin İyileşmesi, Türkiye İçin Sorun Yaratıyor” yazısının devamını oku

İhracat tabanlı büyümenin sonu mu geldi?

Rusya’nın çöküşü ile, kalkınma için komünist modelin başarısız olduğu herkes için netleşti. Tüm dünyada, uluslar bu modelin tek alternatifinin üzerine sıçradı – kapitalist serbest piyasa modeli. Gelişim için standard stratejiler ve reçetelerin bir koleksiyonu olan Washington Uzlaşması, yaygın olarak kabul edilir oldu. Son kırk yıldır Washington Uzlaşması ekonomik kalkınmaları yönetmiştir. Bu yaklaşım 1970 sonlarında, yerli“İhracat tabanlı büyümenin sonu mu geldi?” yazısının devamını oku

Sanayi Üretiminde İthal Girdi Kullanımı

Türkiye’nin karşılaştığı ve yıllardır çözülemeyen iki ana makroekonomik sorun; yüksek cari açık ve işsizlik oranıdır. Nitekim, son on yılda büyümeye, GSYİH’nın yüzde 5-10’u civarında yüksek cari işlemler açığının eşlik ettiği, görülmüştür (GSYİH büyüme oranının negatif olduğu 2009 hariç). Benzer şekilde, işsizlik oranı, 2018 ekonomik gelişmelerine kadar nispeten istikrarlı bir büyüme dönemi olarak nitelendirilen bu yıllarda“Sanayi Üretiminde İthal Girdi Kullanımı” yazısının devamını oku

Aşırı Değerlenmiş Para Birimi Sorunları

Bir ülke para biriminin değerli olmasının, ona çeşitli avantajlar sunacağı doğrudur. Böyle bir durumda ithalat ucuzlar. Tüketiciler ve firmalar daha düşük ithal mal fiyatlarından yararlanabilirler. İthal hammaddelere dayanan bazı firmalar, maliyetlerde bu nedenle bir düşüş görürler, vs. Ancak, aşırı değerli bir para kuru aynı zamanda, ülke para biriminin ekonominin durumu için çok yüksek olduğu anlamına“Aşırı Değerlenmiş Para Birimi Sorunları” yazısının devamını oku

Tüketim güdümlü büyüme

Tüketim, insanlar tarafından satın alınan tüm malların ve hizmetlerin değeri olarak tanımlanan ekonomik bir işlevdir. Lider ekonomistler, bir ülkenin performanslarını tüketim düzeyi ve tüketici dinamikleri açısından belirler. Tüketim temelli bir ekonominin altında yatan teori, giderek artan şekilde malların tüketiminin ekonomik olarak faydalı olmasıdır. Jobenomics (Amerika’da, sosyoekonomik piramidin temelinde olan vatandaşlara odaklananlar), bu teorinin sadece kısmen“Tüketim güdümlü büyüme” yazısının devamını oku

Gelişmekte Olan Ülkelerde planlama ve Bütçe

1990’lı yıllar başına kadar, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde büyük ölçüde kullanılan ulusal kalkınma planı uygulaması, en gelişmiş batı ülkelerinde, politika oluşturmanın temel aracı olarak, bir iki nesil önce öldü. Bununla birlikte, ulusal kalkınma planlaması birçok düşük gelirli ve yükselen piyasa ekonomisinde baskın bir politika aracı olmaya devam etmektedir. Benzer şekilde, 1970’lerde moda olan ancak sonra“Gelişmekte Olan Ülkelerde planlama ve Bütçe” yazısının devamını oku

Ekonomik Kriz

Enflasyon, fiyatlardaki genel yükseliştir. Paraya sahip olmanıza rağmen, aynı parayla daha az birim mal satın alabileceksiniz veya paraya sahip olmanıza rağmen aşırı durumlarda piyasada hiçbir ürün bulunmadığı için bir meta satın alamayacaksınız. Enflasyon, iki nedenden olabilir: a. aşırı talep artışı b. aşırı maliyet artışı. Artan gelirlerle veya piyasada mevcut daha fazla para ile, insanlar talep“Ekonomik Kriz” yazısının devamını oku