Gelişmekte olan ülkelerin Ekonomik Plan ihtiyacı

Bir planla ilgili ana nokta, GSMH’nin makro toplamlarının dikkatli bir şekilde hesaplanmasını içermesidir: tasarruf ve yatırım dengesi, kaynakların kamu ve özel sektör arasında, bir bölge ile diğeri arasında, tarım, sanayi ve diğer sektörler arasında, kırsal ve kentsel alanlar arasında uygun şekilde dağıtılmasıdır. Ekonomik Planlama nedir? Ekonomik yaşamın temel amacı, sınırsız olan insan isteklerini tatmin etmektir.“Gelişmekte olan ülkelerin Ekonomik Plan ihtiyacı” yazısının devamını oku

Tablo ve İstatistik, Özet bilgi

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2021Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %7,4 arttı GSYH 2021 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %25,4 arttı GSYH’yi oluşturan faaliyetler“Tablo ve İstatistik, Özet bilgi” yazısının devamını oku