Tablo ve İstatistik, Özet bilgi

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık 2021 Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılında %11,0 arttı TUİK İstatistikleri ************************************************************ ************************************************************************ Yukarıdaki grafikte, Türkiye İmalat Sanayi Katma Değeri, GSYİH yüzdesi olarak 1960-2020 yılları olarak verilmektedir. Grafikten göüldüğü gibi, 1960’dan başlıyarak katma değer devamlı yükselerek  1998 yılında en yüksek değeri olan %23’e ulaşmaktadır. Buradan 1998“Tablo ve İstatistik, Özet bilgi” yazısının devamını oku